Bitni detalji biznis plana

Bilo da počinjete ili širite svoj biznis potrebno je da imate jasan i pregledan biznis plan. Nije potrebno da pravite famu kreirajući ga, niti je bitno da vaš biznis plan ima hiljade dijagrama i pisane eseje na po pedeset strana, kada tri valjano sročene stranice teksta mogu da posluže kao jasan putokaz za vaše dalje akcije. Pitanje definitivno nije da li da ga napišete, već kako da ga osmislite da vašu firmu dovede do željenog cilja.

Ovaj plan je suštinski odgovor na valjano smišljenu listu pitanja od kojih su prva i najvažnija – u kom pravcu želite da razvijate svoj biznis? Kako želite da izgleda za tri, pet ili deset godina? Kolike profite nameravate da postignete za te vremenske periode? Koliko ćete zaposlenih imati i na koliko lokacija? I mnoga druga. Ali, isto tako odmah je potrebno da znate iste ove odgovore za period prve godine postojanja i šta je potrebno da preduzmete odmah.

To se postiže tako što ćete napisati analizu kompanije, što će reći koje proizvode ili usluge nudite sada, a koje u budućnosti. Zatim se radi analiza industrije tako što procenjujete koliko je vaše tržište i kako se menja. Koji trendovi utiču na to specifično tržište i kako ćete se vi prilagoti trendovima i iskoristiti ih u svoju korist. Odmah za njom je na redu kompetitivna analiza koja utvrđuje ko je tačno vaša konkurencija i koje su im snage i slabosti. A zatim u kojim oblastima ćete steći prednost u odnosu na njih i tačno kako.

Analiza klijenata se bavi tipovima klijenata kojima ćete prodavati svoje proizvode ili usluge i njihovim demografskim i psihološkim profilima. Ovde je bitno da utvrdite koje su to tačno njihove potrebe vezane za vašu ponudu. Za ovom analizom sledi marketing plan, jer na osnovu njega treba da doprete do svojih klijenata. Kako ćete tačno stići do njih i koje ćete promotivne taktike i načine da koristite? Kako ćete formirati svoje cene i na kraju kako želite da se pozicionira vaš brend?

Posle iskrenih i dobro planiranih odgovora na sva ova pitanja trebalo bi da se pozabavite i svojim menadžerskim timom. Koje osobe i sa kojim karakteristikama mogu najbolje da posluže ispunjenju vaše ideje i da li ste u mogućnosti da imate tim svojih savetnika? Operativni plan se bavi deonicama vašeg puta ka uspehu. U njemu ćete razraditi kako će vaša kompanija da izgleda za pet godina, a kako za godinu dana. A za operativnim logično sledi i finansijski plan. Jer u slučaju da možete da dođete i do dodatnog finansiranja, koliko sredstava vam je zapravo potrebno i u koje oblasti poslovanja bi trebalo ta sredstva da prvenstveno uložite? Koliki će biti povrat i profiti za godinu i za pet godina od početka? I koja trajna i obrtna sredstva treba da kupite kako bi počeli?

Ali, kao što je već rečeno, nije potrebno da vaš biznis plan samo izgleda savršeno u formi projekta, potrebno je da ima nešto što će ga izvojiti iz mora istih i sličnih ideja, svejedno da li je to genijalan menadžment tim, specifična tehnologija ili partnerstvo. Najvažnija stvar zaista koju ćete postići pisanjem jeste da ćete početi da razmišljate strateški, što je daleko važniji proces za vaš biznis od bilo kog oblika projekta.