Značajne uštede u vođenju malog biznisa

Od samog početka treba da budete svesni da vaš biznis nije „mali“ ili „srednji“, ponašajte se kao da je veliki i usvojite navike velikih i svetski uspešnih preduzetnika, i samim tim vaš biznis ne samo da neće moći da propadne, već će dostići ogromne razmere. Razmišljajte o svom poslovnom poduhvatu kao da je prototip za hiljade ostalih manjih biznisa. I zato je potrebno da ga podesite tako da funkcioniše besprekorno i kada niste prisutni, a to se zove odlična organizacija. A odlična organizacija donosi i odlične uštede i još bolje profite (2000 E).

Prvo što treba da uradite je da uspostavite svoja pravila življenja. To nije vezano za posao, vezano je direktno za vas. Pitanja koja sebi treba da postavite su: „Šta mi je najvrednije?“, „Kakav život želim da živim?“ i „Šta želim da postanem?“. A odgovori na ova pitanja postaće vaši lični standardi preko kojih ćete moći da merite svoj napredak. Zatim je potrebno da jasno odredite šta vaš biznis treba da uradi za vas da bi ste postigli svoje ciljeve. To je zapravo vizija zaokruženog poslovanja u koju treba da uključite svoje finansijske ciljeve, vremenske rokove i jasno opišete kako vaš savršeni biznis izgleda i čini vas da se osećate.

Kreirajte svoju organizacionu strategiju jer je ona takozvani „ugaoni kamen“ bilo kog uspešnog poslovanja. Ali, ova strategija ne treba da pokaže kako posao izgleda upravo sada, već kako treba da izgleda ispravno i na putu ka profitu. Na papiru nacrtajte proizvodne i poslovne pozicije u svojoj firmi i za svaku tu poziciju detaljno ispišite kako treba da izgleda kao da ste upravo vi zaposleni na njoj. na ovaj način ponašaćete se istovetno kao i vaš idealni model zaposlenog i moći ćete da shvatite šta je izvodljivo a šta ne za vaše radnike. I sada ove pozicije ne sadržavaju vaše maštarije, već realna očekivanja vaših budućih kadrova.

Posle organizacije, na veliku uštedu i naravno profitiranje utiče svakako i menadžerska strategija, a ona mora da bude podešena tako da donosi marketinške rezultate. Što je više automatozovana, to će bolje da kopira franšizni model i time će biti i vama lakše da pronađete i zadržite klijente. Poslovni menadžemnt treba da se svede na seriju automatskih koraka i provera. Čak i u slučaju da ne možete potpuno da automatizujete ovaj proces, potrudite se da pronađete rešenje da svaki taj korak ima identičan rezultat svaki put.

Marketinška strategija mora da počne i završi se sa vašim klijentima. Zaboravite na sve ostalo osim upravo na klijente i njihove želje i potrebe. Šta vi želite nije važno, bitno je samo ono što žele oni. A za to su vam potrebna dva podatka: demografija (ko su vaši klijenti) i psihografija (zašto kupuju to što treba da im prodate). Ako iskombionujete ta dva podatka tada ćete moći dobro da iskreirate svoju marketinšku poruku i naći ćete ono što najbolje funkcioniše (pikavippi ilman luottotietoja).

I na kraju, uštede i profita radi, osmislite sistemsku strategiju. Sistem je set akcija, ideja i informacija koje međusobno stvaraju biznis. Morate da imate tačno određen spoljni i unutrašnji sistem, a to su, u prvom slučaju, uniforme, uniformna pakovanja i proizvodi, jednom reči brendiranje, a u drugom to su načini na koje komunicirate sa klijentima, pismeno i usmeno.